Опасни товари

Превозът на опасни товари се регулира от международни и национални разпоредби според съответния вид транспорт. Целта на тези разпоредби е да се предотвратят злополуки с хора и имущество, както и вреди върху околната среда. Регулациите във въздушния транспорт са съобразени с изискванията на ICAO, IATA и EASA  и обхващат въпроси като изискванията за опаковане, максималните количества, които могат да бъдат транспортирани,  видовете товари, които могат или не могат да бъдат транспортирани в една и съща транспортна единица, различните изисквания на държавите, операторите и авиокомпаниите.