Днес 1ви Април 2020 година, Междуведомственият съвет към Министерски съвет издаде лицензи за търговия с продукти и технологии свързани с отбраната.